Virksomhedsplan

Virksomhedsplanen beskriver:

  • De temaer og mål vi har sat os for året.
  • Vores visioner og mål for forskellige områder - der ikke er beskrevet særskilt andre steder på vores hjemmeside.
  • Tilsynet med MiniGiro. 
  • Normeringsprincipper og de økomiske rammer for MiniGiro.
  • Vores politikker på forskellige områder.
  • Vores forventninger til de forskellige personalegrupper, som er ansat i MiniGiro.