Forædresamarbejde - visioner og mål

For at få barnets hverdagsliv til at være en helhed lægger vi vægt på et velfungerende samarbejde med forældrene, der er præget af en gensidig tillid og åbenhed i den daglige dialog. Vi skal respektere hinandens forskelligheder og roller.

 

Vi mener, at der er meget vigtig, at børn og forældre får en god modtagelse, når de starter i MiniGiro. De skal føle sig velkomne, vi skal afsætte tid til at informere om institutionen samt modtage information om barnet. Vi skal sørge for at indkøringsperioden bliver en positiv oplevelse.

 

TILFREDSHED

VISION:

Forældrene skal være tilfredse

MÅL:

 • De skal føle sig velkomne i huset.
 • De skal føle, at det også er deres institution.
 • De skal være trygge ved at aflevere deres barn til os.
 • De skal have tillid til os.

HANDLING:

 • De skal kunne komme og sige det, der undrer dem i hverdagen.
 • De skal turde at tale med os om barnets udvikling - også når den er problematisk.
 • Vi skal være lydhør overfor forældrenes meninger, men vi kommer nødvendigvis ikke til samme standpunkt.
 • Vi skal rådgive og vejlede forældrene.

DELTAGELSE

VISION:

Forældrene skal være aktive

MÅL:

 • Forældrene skal vise interesse for hverdagen.
 • Vi skal inddrage forældrene i hverdagen.

HANDLING:

 • Forældrene kan være en dag i MiniGiro eller deltage i ture – så vi får fælles oplevelser.
 • Deltage i forældremøder og i diverse andre arrangementer – for at skabe en større forståelse.

TILLID

VISION:

Forældre og personale har tillid og åbenhed til hinanden

MÅL:

 • Vi skal være imødekommende over for hinanden.

HANDLING:

 • Vi skal respektere hinanden.
 • Personalet skal have indlevelsesevne – vi skal prøve at forstå forældrene.
 • Vi har fælles interesse i at give børnene en tryg og indholdsrig hverdag.

FORÆLDRESAMTALER

3 måneder efter barnets start hos os, aftaler vi en forældresamtale for at tale om, hvordan den første tid i MiniGiro er forløbet.

 

Når barnet skal flytte fra vuggestue til børnehave, bliver der lavet en overflytningssamtale med forældrene. En medarbejder fra vuggestuen fortæller om, hvordan de oplever barnet, og en medarbejder fra børnehaven fortæller om, hvordan det er at starte i børnehaven. 3 måneder efter flytningen aftales en forældresamtale.

 

Alle forældre skal tilbydes en årlig samtale, og man er altid velkommen til at aftale samtaler efter behov.

 

FORÆLDREMØDER

Der er 1 forældremøde om året:

 • I november, hvor bl.a. stuernes handlingsplaner for den kommende periode vil blive diskuteret.

FORÆLDREARRANGEMENTER

En lørdag i maj / juni bliver der afholdt en sommerfest, hvor der er aktiviteter for børn og voksne, så tænder vi grillen, og griller det medbragte kød.

 

Den 13. dec. holder vi julefest, de største børn går Lucia, vi danser om juletræet, laver julepynt, dekorationer, konfekt, drikker gløgg og spiser æbleskiver.

 

Når vi holder fødselsdag i begyndelsen af januar samt fastelavnsmandag, er der forældrekaffe om eftermiddagen. Derudover kan den enkelte stue selv tilbyde forældrekaffe.

 

En lørdag i foråret vil vi holde en arbejdsdag for børn og voksne, hvis der er behov for det. Der vil være forskellige arbejdsopgaver, som vi gerne vil have hjælp til. Vi byder på en arbejdsfrokost.

 

TURE

På vores tur til Bedstemor Ann er forældrene velkomne til at tage med i det omfang, der er plads i bussen.

 

På de øvrige ture kan man deltage efter aftale med stuen.

 

Skulle man få lyst til at tilbringe en dag i institutionen, er man også velkommen til at aftale det med stuen.