Brugerundersøgelser

18. november 2013

Resultatet af brugerundersøgelsen omkring forældresamarbejdet i MiniGiro.

 

Det samlede resultat af undersøgelsen.

Samarbejdet i forhold til de forskellige stuer.

Personalet lytter i forhold til de forskellige stuer.

Samtaler i forhold til de forskellige stuer.

 

 

 

26. juni 2007

Resultatet af brugerundersøgelsen i børnehaven omkring "naturklog".

En stor tak til de forældre i børnehaven, som har brugt tid på at svare på vores brugerundersøgelse.

Der var en svarprocent på 65 % hos Rykkerne, 52,6 % hos Frimærkerne samlet har 59 % svaret, det er noget i underkanten af det forventede.

Der var 78 %, som var bekendt med, at vi havde "naturklog" som fokuspunkt.

Vi havde som delmål, at mindst 70 % af forældrene til børn i børnehaven kunne svare ja til, at de kunne mærke på deres barn, at vi har arbejdet med "naturklog" som fokuspunkt. Det kunne 27 % mærke i høj grad og 50 % i nogen grad - samlet 77 %. Så på det punkt har vi opfyldt vores delmål.

I forhold til at indfri vores mål blev de opfyldt på nær et mål: "Fået oplevelse af natur som rum til udforskning af verden".

Resultatet af brugerundersøgelsen .

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 23. April 2021, kl. 08:04.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://www.minigiro.htk.dk/Foraeldreinfo/Brugerundersoegelser.aspx