Bestyrelse

Bestyrelsen - visioner og mål

 

BESTYRELSEN BESTÅR AF (pdf-fil)

 

MÅLSÆTNING

Bestyrelsens målsætning er at være det naturlige bindeled mellem forældre og institution omkring drøftelse og stillingtagen i relation til spørgsmål/ønsker af generel og principiel karakter.

 

Bestyrelsen vil derfor løbende aktivt tage stilling til de rammer, hvorunder institutionen drives, herunder forholde sig til institutionens aktiviteter og metoder samt støtte op om samarbejdet mellem institution og forældre.

 

Bestyrelsen vil gennem de ressourcer, der er tilgængelige, skabe mulighed for at tilgodese krav fra medarbejderne/forældrene, for at få institutionen til at fungere optimalt.

 

PERSONALETS VISION FOR BESTYRELSEN

 

VISION:

Bestyrelsen har tillid til personalet.

MÅL:

  • Bakker op om pædagogikken i institutionen.

HANDLING:

  • Er åbne for nye ideer.
  • Er bevidste om deres kompetence.
  • Deltage i relevante pædagogiske debatter, f.eks. på fælles møder for bestyrelse og personale.